top of page
  • Obrázek autoraJosef Bátrla

Padla pokuta 17 milionů eur za porušení GDPR společností Meta

Irská Komise pro ochranu osobních údajů uložila společnosti Meta Platforms Ireland Limited (dříve Facebook) po dosažení širšího konsenzu mezi ostatními dozorovými orgány v oblasti ochrany osobních údajů napříč EU pokutu ve výši 17 milionů eur (téměř 420 milionů korun). Tato pokuta završila několikaletou kontrolní činnost irského dozorového orgánu, která byla zahájena bezprostředně poté, co GDPR vstoupilo v účinnost. Šetření zkoumalo, jak společnost Meta plní své povinnosti s ohledem na zásadu integrity a důvěrnosti a na zabezpečení osobních údajů. Dozorový orgán došel k závěru, že společnost Meta neimplementovala vhodná technická ani organizační opatření a selhala taktéž v případě plnění zásady odpovědnosti, tedy schopnosti prokázat plnění svých povinností. Tisková zpráva je dostupná zde.Zpráva byla publikována v Elektronickém zpravodaji pro pověřence

Comments


bottom of page