top of page
  • Obrázek autoraJosef Bátrla

Facebook a Instagram dostal další rekordní pokutu za porušení GDPR

Konec roku nebyl pro společnost Meta úplně veselý. Na své konto si totiž připsala další rekordní pokutu za porušování ochrany osobních údajů. Irský dozorový úřad si posvítil na využívání osobních údajů pro behaviorální reklamu. Jak se k tomu vyjádřil EDPB?Pokud si společnost Meta dala na rok 2022 předsevzetí nedostat další rekordní pokutu za porušování ochrany osobních údajů, tak se jí to nepovedlo. Irský dozorový úřad totiž uložil 31. 12. 2022 společnostem Facebook a Instagram pokuty ve výši 210 milionů eur a 180 milionů eur za porušení GDPR.


Celý problém spočíval v podstatě v jednoduché věci – zda Meta (Facebook a Instagram) potřebuje souhlas subjektů údajů k tomu, aby jejich data mohla používat pro behaviorální reklamu, nebo zda lze na takové operace nahlížet jako na zpracování nezbytné pro splnění smlouvy.


Řízení o pokutě už tak jednoduché nebylo, neboť celý rozhodovací proces eskaloval až k přijetí závažného rozhodnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) dle čl. 65 odst. 1 písm. a) GDPR, jelikož vůči dosavadnímu postupu v řízení irského dozorového orgánu bylo podáno mnoho námitek ze strany desítky dozorových orgánů ostatních členských států. Tyto námitky směřovaly nejen na pokutu, kterou hodlal irský úřad společnosti Meta uložit, ale i na samotná zjištění v podobě právních titulů a plnění zásad ze strany společnosti Meta.

Platformy se sice tváří jako bezplatné, ale uživatelé za ně platí svými osobními údaji

Facebook a Instagram nejsou jediné společnosti, jejichž business model je založený na bezplatnosti, respektive, abychom byli přesní – na placení osobními údaji, jež jsou dále extenzivně zpřístupňovány třetím osobám pro účely nikoliv běžné reklamy, ale reklamy na základě profilování dle užívání samotné služby.


Druhá nejvyšší pokuta pro Facebook a Instagram v historii GDPR poukazuje na to, jak moc závažný problém na evropské úrovni takové zpracování osobních údajů ve skutečnosti je. Uživatel sociálních sítí totiž nemá dostatečnou kontrolu nad tak závažným zpracováním osobních údajů, které behaviorální reklama může v konečném důsledku představovat.

EDPB se tak v rámci svých pravomocí rozhodl sjednotit postup vůči takovým společnostem a v případu vedeném u irského úřadu vydal 5. 12. 2022 závazné rozhodnutí, které předcházelo samotnému uložení pokuty ze strany irského dozorového orgánu.


Lze předpokládat, že svoje k tomu bude chtít říct i společnost Meta, neboť se téměř jistě počítá s tím, že se vůči pokutě odvolá a pokusí se tento restriktivní právní názor zvrátit.


コメント


bottom of page